Velg byggevarehus Klappet & Klart

Prisvarsel proff

Prisendringer med virkning fra 1. mai 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle prisendring fra og med 1. mai 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. mai 2020.

Prisendringene har bakgrunn i en sterk svekkelse av norsk valuta grunnet uro i internasjonale finansmarkeder grunnet Coronavirus.

Denne prisendringen kommer tillegg til prisendringer varslet 1.april og det kan også komme prisendringer på andre varegrupper enn tidligere varslet.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no