Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Foto: Lindab) Sjekk tak og takrenner før vinteren setter inn. | Fotograf: (Foto: Lindab)

Sjekk tak og takrenner før vinteren setter inn

Uansett hvilket tak man har, så er det fornuftig å ta en taksjekk for å redusere fare for skader i løpet av vinteren. Gå over tak og takrenner med nedløp og se om det er synlige skader som bør repareres.

Sjekk av platetak

Platetak undersøkes visuelt på ca. 1,5 meters avstand. Vurder overflatebeleggets tilstand. Glem ikke gradrenner og takfot. Flassende overflatefarge, ujevnt blek overflate, krakelering og sprekkdannelser samt lokale riper er tegn på at fargebelegningen bør repareres.

Dersom overflaten har små og få skader i lakken, kan de repareres med utbedringslakk. Her anbefaler vi lakkstifter som har en smal pensel som egner seg godt til å male direkte på stedet som trenger å repareres.

Korrosjonsskade på platetak oppstår vanligvis ikke i normale miljøer. Skulle korrosjon være oppstått må rusten fjernes ved å sandblåse, eller slipe platen helt ren i det skadede området. Deretter rengjøres området med alkalisk avfettingsmiddel, f.eks fem prosents kaustisk soda tilsatt oppvaskmiddel. Skyll overflaten nøye med vann og la overflaten tørke. Påfør grunning med en sinkrik grunnfarge. Dekkmal deretter med passende farge. Dersom kantkorrosjon behandles skal det i tillegg påføres en topplakk.

Taksteinstak

For taksteinstak kan det være knuste takstein som bør byttes ut. Dersom det er et gjentagende problem med takstein som knuses eller tas av vinden kan et godt tiltak være å montere stormklips for å unngå fremtidige skader.  Mot gradrennen kan det være fornuftig å montere kantbeslag for å hindre at snøen drar med seg takstein.



Taksikringen bør sjekkes

Taksikringsutstyr er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes. Husk at byggeier er ansvarlig for at snø og is ikke faller ned fra taket. De fleste tak har behov for snøfangere.

Takrenner og nedløp

I løpet av sommeren og høsten kan det ha samlet seg løv og barnåler i takrennen og nedløpsrørene. Dette må fjernes før vinteren setter inn. Spesielt viktig er det at nedløpsrørene ikke er tettet av rusk og rask. Tette nedløpsrør vil føre til frostspreng når kulden setter inn. Små skader og riper i overflaten utbedres med utbedringslakk. Om det har kommet til smuss på takrenneskjøten sin pakning kan skjøten løsnes og pakningen rengjøres. Før den monteres på nytt vil det være en fordel å påføre litt silikonspray. Eldre skjøtestykker der pakningen er deformert eller sprukket kan med fordel byttes ut.

(Kilde: Lindab)