Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Foto: Natre) Bilde av fasade. Foto: Natre | Fotograf: (Foto: Natre)

Slik velger du riktig vindu!

Med riktige vinduer får du et komfortabelt inneklima gjennom hele året. Hvilke vinduer du bør velge, handler mye om plassering, og krever derfor god planlegging.

Invester i fremtiden

Mange tenker at vindusbytte er kostbart, men det er en liten pris å betale for redusert energibruk og bedre komfort. Dette er også med på å øke verdien på boligen din. Et komfortabelt hjem er tross alt verdt å investere i om du tenker på alle timene som tilbringes der.


NYE VINDUER GIR GODT INNEKLIMA: XL-BYGG tilbyr vinduer med unike egenskaper som er spesielt utviklet for ulike forhold. (Foto: Natre)


Veien til økt bokomfort

Når det er snakk om kvalitet på vinduer, nevnes som regel U-verdi som en viktig faktor. U-verdi handler kort fortalt om hvor mye varme vinduet slipper ut. Jo lavere U-verdi, jo bedre holder vinduene på varmen i boligen din. U-verdien er en kombinasjon av hvor bra glasset, rammen og karmen isolerer. I dag er kravet at alle nye bygg som oppføres i henhold til Tekniske forskrifter (TEK-17) skal ha vinduer med en gjennomsnittlig U-verdi på 0.80. Vinduer med 2 lags glass har en U-verdi på 1.2, mens de med 3-lags glass har en U-verdi på 1.0 og 0.80. Og som med det aller meste av det man kjøper, lønner det seg på lang sikt å kjøpe det beste – også når det gjelder vinduer. Ved bytte av vinduer i eksisterende bygg anbefales det derfor uansett å gå for 3-lags glass for økt bokomfort.

Du kan lese mer om de nye kravene på sidene til Direktoratet for Byggkvalitet eller få råd og veiledning hos din XL-BYGG forhandler.


Riktig glass på riktig plass

Uansett om du skal bygge nytt eller renovere, er det viktig å ta de rette valgene for din bolig. Dette er tross alt valg du skal leve med i mange år fremover. XL-BYGG tilbyr vinduer med unike egenskaper som er spesielt utviklet for ulike forhold. Ved å ta de rette valgene kan du blant annet slippe unna unødvendig høye strømregninger, vindusvask og søvnløse netter. Trafikkerte veier og tropevarme trenger ikke lenger være et problem for inneklimaet hvis du gjør de rette valgene.


VINDUETS PLASSERING i huset avgjør hvilket glass som bør velges. (Ill.: Ferskvann reklamebyrå)


For de som ønsker den aller beste isolasjonsevnen, velges 3-lags glass. Disse vinduene hindrer blant annet kaldras, som i mange tilfeller er årsaken til kalde rom og gulv.

Oppbygging av glassene

Tolagsglass inneholder to lag med glass. Ett av glassene har et tynt, usynlig lag med isolasjon. Mellom glassene er det argongass, som forsinker varmeutslippet.

I trelagsglass har to av glassene innebygget isolasjon, og det er to lag med argongass. Sistnevnte slipper inn såpass lite varme at det på kalde og vindstille dager kan oppstå dugg på utsiden av glasset. I midlertid er dette kun et tegn på god kvalitet, og så fort solen titter frem vil dette forsvinne av seg selv. Hvis du vil redusere risikoen for at dette skal skje, anbefales antidugg glass. Dette er et av flere typer funksjonsglass, som hvert enkelt er særegne med nyttige egenskaper i forhold til plassering.

Andre typer funksjonsglass, er selvrensende-, solvarmedempende-, støydempende-, brannhemmende-, dekor- og sikkerhetsglass.


FLERE TYPER FUNKSJONSGLASS: XL-BYGG tilbyr ulike typer funksjonsglass, som hvert enkelt er særegne med nyttige egenskaper i forhold til plassering. (Ill.: Ferskvann reklamebyrå)

Vedlikeholdsfritt er bekymringsfritt

Når du velger vindu, velger du også hvor mye du skal bekymre deg for vedlikeholdet. Et normalt vindu må ettersees årlig og kanskje skrapes og males så ofte som hvert femte år. Velg heller vedlikeholdsfrie vinduer kledd med aluminium. Kledningen beskytter mot vær og vind, men ser ut som og føles som treverk. Du må helt inntil for å se forskjellen, og vinduene kan leveres i alle farger. Kjernen er i solid treverk.