Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Foto: Zanda) Tak fra leverandøren BMI Zanda. Foto. | Fotograf: (Foto: Zanda)

Hvordan står det til med taket ditt?

Taket er husets mest utsatte fasade. Er taket ditt slitt, skadet eller mosegrodd? Da kan det være på tide å skifte det ut.

Det finnes en rekke løsninger fra shingel til betongstein, stål, teglstein og skifer. Uansett hva du velger er det viktig med grundig planlegging og gode råd fra fagfolk. Enten du vil gjøre jobben selv eller sette den bort, står vi i XL-BYGG til tjeneste.

I samarbeid med produktsjef i Zanda Icopal, Grethe Olsen, gir vi deg tips og råd du kan bruke på veien.

En god investering

En stor andel av tak her til lands er i dårlig forfatning, og mange venter for lenge med å gjøre noe med det. Norske værforhold er en stor påkjenning for våre boliger. Noe som fører til at det stilles desto høyere krav til kvalitet. Taket er dessuten en viktig del av husets fasade og karakter, og er med på å heve standarden på ditt hjem. Et nytt tak minsker også risikoen for følgeskader, og vil i det lange løp skåne deg for fuktige overraskelser. Det mange lurer på, er hvordan de kan vite når tiden er inne for å skifte ut taket. Her handler det om å holde et øye med takets tilstand.

Tegnene du bør være ekstra oppmerksom på

• Sprekkdannelse og krakelering i takbelegg.
• Ødelagte shingeltunger grunnet dårlig liming og/eller slitasje.
• Tak som er misfarget og/eller fullt av mose. Mye mose og skitt øker sjansen for at frostskader kan oppstå.
• Slitasje i tilbehøret rundt møne, gavlveggene og pipa.
• Sjekk rundt gjennomføringer i taket. Det er ofte her lekkasjer kommer.
• Slitt eller skadet undertak. Dette er spesielt viktig å sjekke hvis huset er gammelt.
• Fuglereder binder fuktighet, så hold et øye med fugl som smetter inn under taket.
• Fargeforandringer på lekter og sløyfer kan bety sopp og fuktskader.
• Sjekk loftet! Se etter tegn på at taket ditt ikke er ordentlig tett.


Sjekk overganger fra tak til pipe og om det er slitasje i tilbehøret rundt møne, gavlveggene og pipa. Det er her lekkasjer ofte oppstår. (Foto: Ferskvann reklamebyrå)


Se om undertaket er slitt eller skadet. Dette er spesielt viktig å sjekke hvis huset er gammelt. (Foto: Ferskvann reklamebyrå)


Sjekk loftet! Se etter tegn på at taket ditt ikke er ordentlig tett. Fargeforandringer på lekter og sløyfer kan bety sopp og fuktskader. (Foto: Ferskvann reklamebyrå)

Valgene du må ta underveis

Å skifte tak er et prosjekt mange kvier seg for på grunn av planleggingen, jobben, utgiftene og tiden det innebærer, men til gjengjeld vil det heve verdien på din bolig. Det trenger heller ikke ta lang tid. Det kommer helt an på prosjektet, og varierer med takets standard, størrelse, takhøyde og antall vinkler.

Det første du må ta stilling til er hvorvidt du skal gjøre jobben selv eller sette den bort. Enkelte taktyper kan man legge selv, men husk at taklegging er et fagområde. Hvis du er nevenyttig og ønsker å gjøre det selv, er det viktig å følge monteringsveiledninger nøye og være grundig! Ting som må vurderes er type undertak/underlagsbelegg, ventilasjon, festemidler, verktøy, lekter og sløyfer. Hvis du ønsker å overlate jobben til fagfolk, bør du be om spesifiserte tilbud, sjekke referanser og vurdere kvaliteten. Ta i betraktning faktorer som kostnader, sikkerhet, behov, vedlikehold og sist, men ikke minst – holdbarhet. Dette taket skal du tross alt ha i lang tid fremover.

Hvilket takbelegg er rett for deg?

Når det kommer til valg av nytt tak, er det flere ting du må tenke på. Blant disse er alderen på huset, estetikk, klima, beliggenhet, konstruksjon og vinkel på tak, budsjett, vedlikehold og levetid. Betongstein er det mest brukte materialet på norske boliger, men det finnes en lang rekke alternativer. Blant disse er teglstein, tre, takpanner, skifer, shingel, torv, takplater (stål eller aluminium), asfaltbelegg og takfolier. Disse får du i ulike farger, dekorer og overflater. Før du bestemmer deg kan det være lurt å sjekke hva takkonstruksjonen tåler av belastning. Kvalitet, kostnad, estetikk og sikkerhet er helt klart det som bør vektlegges mest når du skal ta dette valget.

I prosessen er det flere ting du bør vurdere å skifte i samme slengen. Her er det blant annet snakk om takrenner og taknedløp, og taksikringsutstyr som stigetrinn, feieplattform og snøfangere. Ta i betraktning at det kan være vanskeligere og dermed tidkrevende å ettermontere dette senere. Sjekk samtidig tilstanden i området rundt pipa, der risikoen er størst for lekkasje. Kanskje er det på tide med et nytt pipebeslag også. Velg tak og membraner med god kvalitet, samt tilbehør som er tilpasset produktene du velger. Dette gjør monteringen enklere, sikrere og prosessen raskere.


Når du bytter tak bør du vurdere å skifte takrenner og taknedløp, taksikringsutstyr som stigetrinn, feieplattform og snøfangere i samme slengen. (Foto: Zanda)

Et tett tak sikrer dine verdier

Å bytte tak er en investering som ved siden av å ha funksjonell og estetisk verdi, også øker verdien på boligen din. Vi anbefaler å la fagfolk både vurdere behovet og gjøre hele jobben med å skifte taket. La XL-BYGG styre hele prosjektet fra befaring og pristilbud til ditt nye tak er på plass.

  • x
  • Skarpnes
  • Benders
  • Isola
  • Mataki-logo
  • Plannja-logo
  • Armat-logo
  • x
  • x