Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Illustrasjon: Rockwool) x | Fotograf: (Illustrasjon: Rockwool)

Nye krav til isolering i grunnen

I år er det innført nye energikrav i byggeteknisk forskrift ved grunnarbeid. XL-BYGG gir deg som skal isolere i bakken råd om hva dette betyr i praksis.

U-verdikravet for gulv på grunn i småhus og boligblokker er endret fra 0,15 til 0,10W/m2K. I praksis vil dette innebære at isolasjonstykkelsene økes med cirka femti prosent.

Tar opp ujevnheter
God varmeisolasjon under gulvet vil bidra til å holde temperaturen i grunnen lav i forhold til innetemperaturen, og vil føre til en utadrettet damptransport. ROCKWOOL Støpeplate Pluss er ypperlig både til isolering av gulv på grunn, innvendig isolering av ringmur og på kjellergulv som skal støpes. Støpeplate Pluss tåler gangtrafikk i forbindelse med utlegging og støping, og den har myk og fleksibel underside som tar opp mindre ujevnheter i underlaget.

Isolering av yttervegger mot terreng
Når det gjelder isolering av yttervegger mot terreng er anbefalingen nå at minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen plasseres på utsiden av ytterveggen. Tidligere var anbefalingen at 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skulle være på utsiden. Økt isolasjonsandel på utsiden fører til at veggen blir både tørrere og varmere og bidrar til bedre energikomfort i kjellerrom.

Ved å montere ROCKWOOL Drensplate direkte på utsiden av betongveggen, vil veggen tørke raskere ut og få et noe lavere fuktinnhold. Dette er spesielt fordelaktig ved for eksempel rehabilitering av fuktige yttervegger som suger fukt opp fra grunnen og i nybygg hvor mye byggfukt skal ut av konstruksjonen.

Leder vannet bort
I tillegg til å gi en fullverdig isolering, gir ROCKWOOL Drensplate også en fullgod drenering på utsiden av kjellerveggen. Liggende bak en beskyttende dreneringsduk, er platen utstyrt med  utfreste drensspor som vil lede vannet videre ned til drensledningen.