Velg byggevarehus Klappet & Klart
Jackon

Grunnisolasjon ute

God grunnisolering er basis for en varig byggkonstruksjon. Varmeisolering og fravær av skader i konstruksjon på grunn av naturpåkjenninger som fukt og tele, er blant de viktigste faktorene man søker hensyntatt.

Plastisolasjon til grunnisolering

Plastisolasjon (styrenplast) er det vanligste materialet å bruke i grunnisolering. Materialet har lav vannabsorbasjon og er i tillegg hardt og stivt som gjør det velegnet for bruk i bakken.

EPS XPS

Styrenplasten leveres som plater i ulike tykkelser. Det finnes to hovedtyper; ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS). Sistnevnte er sterkest, og brukes gjerne der trykkbelastningen er stor, mens EPS er et rimeligere alternativ som kan brukes der grunnen er drenert. EPS brukes også som materiale i grunnmurer og ringmurer som ferdige byggeklosselementer.

Isolasjon

  • x
  • x
  • Isolasjon