Velg byggevarehus Klappet & Klart
(Foto: Jøtul) Vedovn av typen F 373 Advance fra Jøtul. Foto. | Fotograf: (Foto: Jøtul)

PEISOVN

For oss nordboere har ildsteder bestandig hatt en spesiell betydning. Tidligere var dette av ren funksjonell art for å berge oss gjennom kalde og lange vintre. I dag har ildstedene også fått en estetisk verdi ved at de har flott design som står i stil med det personlige interiøret. Valg av nytt ildsted til ditt behov gjøres i samråd med eksperten hos XL-BYGG.

90% færre partikler med nye ildsteder

I 1998 ble det innført krav om at alle vedovner som installeres skal være såkalt rentbrennende. Med et rentbrennende ildsted slippes det ut 90% færre partikler og du oppnår langt mer varme pr. vedkubbe sammenlignet med eldre ovner. Med investering i nytt ildsted, oppnår man dermed ikke bare en estetisk oppgradering i hjemmet, men også miljøgevinst, bedre komfort og en betydelig besparelse av fyringsutgifter.

Mye å ta stilling til ved valg av ildsted

Fagfolka hos XL-BYGG vet hvilket ildsted som passer til nettopp din bolig. Når man skal velge nytt ildsted, er det nemlig mye man ta hensyn til.
• Er det nye ildstedet hovedkilden til oppvarming, eller kun en tillleggskilde?
• Hva er størrelsen på oppvarmingsarealet?
• Tåler eksisterende gulv tyngden?
• Ved nytt ildsted; hvor skal det plasseres?
• Har din bolig tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Varmeguide

Piper

Det finnes en rekke typer piper med ulike fordeler. Stålpipe, ventilert stålpipe, elementpipe eller etasjepipe.
Har du ikke pipe i dag, så er heller ikke det noe problem. Stålpiper er enkle å ettermontere i bygninger uten pipe/ildsted. La oss styre jobben fra befaring og pristilbud frem til din nye pipe er på plass eller ferdig rehabilitert. Sonderinger rundt ildsteder og tilbehør bør gjøres i samråd fagfolka hos XL-BYGG.

  • Ildsted
  • Ildsted